Pre rakúske priehrady a naše Gabčíkovo je na slovenskom úseku menej rýb. Vďaka teplej vode z priehrad k nám priplávali ryby žijúce na rumunskom a bulharskom úseku Dunaja.

nedeľa, 01 január 2012 19:03

Malý Dunaj č. 5

Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.

pondelok, 26 december 2011 13:36

Dunaj č. 4

Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862 po štátnu hranicu s Rakúskom. Úsek od vyústenia Karloveského ramena po ústie Moravy je hraničná voda. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

pondelok, 26 december 2011 13:35

Dunaj č. 3 - zdrž VD Hrušov - Čunovo

Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusoveckej sústavy ramien-samostatný revír č. 1- 0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od plavebného km 29 VD (tabuľa "Stop športovej plavbe" po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

pondelok, 26 december 2011 13:26

Dunaj č. 3

Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať v inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku.

pondelok, 26 december 2011 13:24

Dunaj č. 2 - OR spodná inundácia

Odstavené ramená: Veľký Lél, Kľúčovecké, Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.

pondelok, 26 december 2011 13:23

Dunaj č. 2

Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap a Medveďovské rameno. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír - hraničná voda.

utorok, 12 január 2010 18:39

Dunaj č. 3 - OR Veľký Zemník

Vodná plocha odstaveného ramena na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien.

Vodná plocha prietočného ramena na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po začiatok ramena pri kameňolome v Devíne.

Sústava ramien na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana.

Strana 1 z 2

Rybárska diskusia

Najnovšie rybárske videá

Zobraziť všetky videá

Rybárske podujatia

Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa