streda, 29 február 2012 11:02

Nitra č. 6

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po splav v meste Prievidza - sídlisko Zapotôčky.

štvrtok, 23 júl 2009 10:28

Nitra č. 5

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka.

streda, 22 júl 2009 10:24

Nitra č. 4

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene a potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky.

pondelok, 08 jún 2009 16:59

Nitra č. 2

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol a Stará Nitra od ústia pri Nitrianskom Hrádku po cestný most v obci Branč.

pondelok, 17 august 2009 15:10

Nitra č. 1

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok.

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa