streda, 29 február 2012 11:02

Nitra č. 6

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po splav v meste Prievidza - sídlisko Zapotôčky.

štvrtok, 23 júl 2009 10:28

Nitra č. 5

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Vyčoma pri obci Praznovce po ústie Oslianskeho potoka.

streda, 22 júl 2009 10:24

Nitra č. 4

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Praznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene a potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky.

pondelok, 08 jún 2009 16:59

Nitra č. 2

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok po cestný most v obci Horný Vinodol a Stará Nitra od ústia pri Nitrianskom Hrádku po cestný most v obci Branč.

pondelok, 17 august 2009 15:10

Nitra č. 1

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia do Váhu pri obci Komoča po ústie Starej Nitry pri obci Nitriansky Hrádok.

Rybárske podujatia

Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa