Slovenské revíry

Slovenské rybárske revíry

Vodná plocha rašeliniska (7ha) pri osade Tárnok.

Čiastkové povodie Radošiny od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a po toky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene.

Čiastkové povodie Radošiny od ústia pri obci Lužianky po cestný most v obci Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene.

Preseľanský potok od ústia pri obci Presaľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.

Potok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany - Starý Hrádok.

Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe.

Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno.

Vodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš.

Čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6.

Odstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice.

Odstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoča po drevený most pri obci Aňala.

Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v obci Skačany.

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč - Šajdíkove Humence po teleso hrádze VN Myjava.

Čiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč-Šajdíkove Humence, kanál Myjavka.

Strana 8 z 23

Rybárska diskusia

  • Žiadne príspevky na zobrazenie

Najnovšie rybárske videá

Zobraziť všetky videá

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa