Morava

Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka.

Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa - rkm 78 - po premostenie plynovodu pod Adamovom. Revír je hraničná voda.

Čiastkové povodie Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne, a Cunínsky potok od ústia po pramene.

Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa ( ústie Dyje ) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy.

Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR.

Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

Čiastkové povodie rieky Moravy od Tomkovej Morávky rkm 59 /pravá strana/ pri obci Moravský Svätý Ján - Sekule po trojhraničný kameň /ústie Dyje/.

Revír je hraničná voda.

Čiastkové povodie rieky Moravy od ústia Rudavy rkm 51,8 po Tomkovu Morávku rkm 59 (ľavá strana) pri k. ú. Moravský Svätý Ján.

Čiastkové povodie rieky Moravy od rkm 33,3 pri obci Záhorská Ves-Suchohrad po ústie Rudavy rkm 51,8 a vodné plochy v inundačnom pásme (Dolné rameno pri obci Suchohrad a Kromprzí pri obci Gajary o rozlohe 0,2ha).

Rieka Morava od Marcheggského železničného mosta po rkm 33,3 (katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad) a vodná plocha OR v ľavostrannej inundácii.

Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Markeggský most a inundácie z Moravy pod Hradom (2ha) a pred železničným mostom do Marcheggu (1,5ha).

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa