Topľa

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka.

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene.

Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov.

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa