Rybárske revíry

Databáza slovenských a zahraničných rybárskych revírov s možnosťou zakúpenia hosťovacej povolenky. Túto databázu môžu dopĺňať aj registrovaní užívatelia. Pred pridaním rybárskeho revíru skontrolujte, či sa už v databáze nenachádza.

Potok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany - Starý Hrádok.

Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe.

Vodná plocha Patinského kanála od Majera Bokroš po Komárno.

Vodná plocha Patinského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš.

Čiastkové povodie riečky Parná od ústia po hať pri obci Zvončín rkm 23,6.

Odstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice.

Odstavené rameno rieky Nitra od mosta Komoča po drevený most pri obci Aňala.

Čiastkové povodie rieky Nitrice od ústia do rieky Nitra po cestný most v obci Skačany.

Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč - Šajdíkove Humence po teleso hrádze VN Myjava.

Čiastkové povodie Myjavy od stavidla č. 5728 pri obci Kuklov po cestný most Dojč-Šajdíkove Humence, kanál Myjavka.

Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka.

Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa - rkm 78 - po premostenie plynovodu pod Adamovom. Revír je hraničná voda.

Čiastkové povodie Moravy od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne, a Cunínsky potok od ústia po pramene.

Čiastkové povodie rieky Morava od trojhraničného kameňa ( ústie Dyje ) po rkm 78. Myjava od ústia po stavidlo 5728 pri obci Kuklov, staré koryto Myjavy pri Kútoch, uzavreté ramená na ľavom brehu Moravy.

Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR.

Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.

Strana 9 z 24

Rybárska diskusia

  • Žiadne príspevky na zobrazenie

Najnovšie rybárske videá

Zobraziť všetky videá

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa