Hron

Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom po Zelenský most nad obcou Beňuš vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky, Kabátová.

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín po ústie potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom , vrátane prítokov Bystré, Veľký Grapeľ a Borovský potok.

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po ústie potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín.

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici - Radvaň.

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po ústie potoka Lukavica.

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Hronskej Dúbrave.

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá.

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia Čaradického (Kozárovského) potoka v katastri obce Kozárovce po cestný most v Rudne n/Hronom.

Strana 1 z 2

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa