Váh

So stavbou malej vodnej elektrárne začali v polovici decembra. Ochranári hovoria o negatívnom vplyve na životné prostredie, spoločnosť má ale všetky potrebné povolenia.

Čiastkové povodie rieky Váh od cestného mosta v Ivachnovej po teleso hrádze VVN Bešeňová pri obci Bešeňová.

Vodná plocha nádrže (1082 ha) od priehradného telesa (hate) pri obci Kráľová nad Váhom po cestný most pri obci Váhovce.

Obec si od nej sľubuje rozvoj turizmu. Ochranári volajú po stavebnej uzávere.

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora /Jánošíkov potok/ po vtok derivačného kanálu do Váhu.

Čiastkové povodie rieky Váh od spodného železničného mosta Strečno - Vrútky po ústie potoka Hoskora. / Jánošíkov potok /.

Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmenného potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.

Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany.

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanálu po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže.

Čiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky.

Strana 1 z 3

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa