Orava

Bývam dvadsať metrov od vody, no keď si chcem zachytať dravce, musím ísť do Nórska, tvrdí Jozef Feja. Keby chytil zlatú rybku, prial by si len jedno, aby z priehrady zmizol boleň.

Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Skalkového potoka po sútok s Mútňankou.

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Studeného potoka pri obci Podbiel po cestný most v meste Tvrdošín.

Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po ústie Studeného potoka pri obci Podbiel a potok Raciborský od ústia po pramene. Úsek rieky od ústia Raciborského potoka po lavičku pre peších v Dolnej Lehote predstavuje časť revíru s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP).

Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.

Vodná plocha vyrovnávacej nádrže (91ha) pri obci Tvrdošín od telesa hrádze po priehradné teleso vodnej nádrže Orava.

Rieka Orava od cestného mosta v meste Tvrdošín po teleso hrádze VVN Tvrdošín.

Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom. Je to najsevernejšie položený revír Rady SRZ V Žiline.

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa