Slovenské revíry

Slovenské rybárske revíry

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia potoka Teška pri obci Číž po cestný most pri Sídlisku Západ (pri budove Povodia Hrona) v meste Rimavská Sobota a prítoky Mačací, Belinský, Dubovský, Močiar, Gemerčecký potok.

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia do rieky Slaná po ústie potoka Teška pri obci Číž.

Čiastkové povodie Nosického kanála od diaľničného privádzača Nemšová - Dubnica n/Váhom po hydrocentrálu v Ladcoch

Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice.

V úseku cca 150m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom) je tabuľami vyznačená CHRO.

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po splav v meste Prievidza - sídlisko Zapotôčky.

Čiastkové povodie rieky Muráň od ústia do rieky Slaná pri obci Bretka po cestný most pri obci Gemerské Teplice, vrátane prítokov Hlavište, Prihradziansky potok, Lipovník, Rybník, Kováčov potok.

Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština.

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.

Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina - Považský Chlmec po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.

Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina - Považský Chlmec.

Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina - Vlčok.

Vodná plocha dvoch jazier (9,2ha) pri obci Štiavnické Bane.

Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po cestný most v obci Poltár časť Zelené vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavidlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica.

Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmenného potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.

Strana 5 z 23

Rybárska diskusia

  • Žiadne príspevky na zobrazenie

Najnovšie rybárske videá

Zobraziť všetky videá

Rybárske podujatia

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.
Nemáš vytvorený účet? Zaregistruj sa!

Prihlásiť sa